IEC cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Liên kết quốc tế năm học 2020-2021

Nhằm động viên tinh thần, khuyến khích sinh viên nỗ lực trong học tập và rèn luyện hàng năm Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC), Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM luôn dành nhiều suất học bổng Khuyến khích học tập để trao tặng cho các em đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Và trong năm học 2020-2021 vừa qua, IEC ghi nhận những nổ lực trong học tập, rèn luyện của các em và quyết định trao học bổng khuyến kích học tập cho 1 sinh viên đạt loại giỏi và 10 sinh viên đạt loại khá. Chúc mừng các em đã đạt được kết quả như mong đợi sau một năm học tập và phấn đấu.
Tin bài: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông IEC 

zalo chát