Biểu mẫu _ Công tác sinh viên

1. Phiếu yêu cầu giải quyết thắc: Sinh viên điền linkhttps://goo.gl/uGAah9

Ghi chú: Sinh viên điền thắc mắc sẽ được gửi email hoặc gọi điện thoại trả lời thắc mắc trong vòng 24h từ khi gửi thắc mắc

2. Phiếu đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Sinh viên điền link: https://goo.gl/forms/Co7jj0LVwt7o2fqK2

Ghi chú: Sinh viên điền phiếu sẽ được nhận giấy vào Thứ 6 tuần tiếp theo tại văn phòng C209. Ô cửa số 4.

3. Đăng ký giấy chứng nhận sinh viên:  https://goo.gl/uisRwW

Ghi chú: Sinh viên điền link sẽ được nhận giấy trong vòng  48h tại ô Cửa sổ 4

4. Chấm điển rèn luyện: http://danhgia.ut.edu.vn/

Ghi chú: Sinh viên sẽ sử dụng link đánh giá điểm rèn luyện trong thời gian mở đánh giá.

Share.

Leave A Reply