HOẠT ĐỘNG

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tham gia giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc và khóa học tiếng Hàn tại trường đại học Tongmyong Hàn Quốc

Ngành Quản lý Cảng và Logistics – Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM liên kết với trường Đại học Tongmyong – Hàn Quốc đào tạo cấp bằng Đại học quốc tế là chương trình lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tại quyết định số 522/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2015. Theo đó, sinh viên được học với hình thức 2 + 2 (2 năm đầu học tại trường ĐH GTVT TP.HCM, 2 năm cuối được chuyển tiếp và học tại trường ĐH Tongmyong – Hàn Quốc). Từ ngày 28/6 đến ngày 19/07/2017, Viện đào tạo và hợp tác…

CÔNG TÁC SINH VIÊN

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM trúng tuyển vào chương trình đào tạo song hành trong ngành “Freight forwarding” theo chuẩn DIHK CHLB Đức

Chương trình đào tạo song hành theo chuẩn DIHK CHLB Đức, nơi sinh viên sẽ học lý thuyết 50% thời gian của chương trình tại Trường Đại học GTVT TP. HCM, 50% thời gian còn lại sẽ thực hành tại các công ty vận tải quốc tế của Đức như Công ty A. Hartrodt logistics Vietnam Co., Ldt, Công ty Bolloré Logistics Vietnam, Công ty Karl Gross Logistics Vietnam, Công ty Logwin Air + Ocean Vietnam Co., Ldt, Công ty Schenker Vietnam Co., Ldt,  Công ty Shipco Transport Vietnam Ldt, Công ty Weiss-Rohlig Vietnam Ldt,  Công ty Geodis Wilson Vietnam…