STT Học vị – Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ – Thông tin liên hệ
01 Viện trưởng Phụ trách chung

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0913.577.726
Email: thuy.nguyen@hcmutrans.edu.vn

02 Phó Viện trưởng Phụ trách Đào tạo 

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0941.092.868
Email: tuananh0311@gmail.com

03 Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Phụ trách
Phòng Tuyển sinh và truyền thông
(Hotline: 0906.681.588)

Đ/c: Văn phòng Tuyển sinh Phòng E004 – CS1
Điện thoại: 038.4411.571
Email: y.truong@ut.edu.vn
04 Trưởng phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng Phụ trách
Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: dung.pham@ut.edu.vn
05 Trưởng phòng Hỗ trợ sinh viên – Tư vấn du học Phụ trách
Hỗ trợ sinh viên – Tư vấn giáo dục
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.524.388
Email: nga.nguyen@ut.edu.vn
06 Chuyên viên Quản lý chương trình Tiếng Hàn

Tư vấn (Hotline: 0938.805.818)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh P.E004 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.805.818
Email: thao.nguyen@ut.edu.vn

07 Chuyên viên Kế toán viên
Chủ khoản: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế
NH Á Châu (ACB), Chi nhánh: PGD Văn Thánh – TP.HCM
STK: 171379029
MST: 0304199387-001
Địa chỉ: Số 02, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028.3898.2977
—————-Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.38982977
Email: ly.dinh@ut.edu.vn
08 Chuyên viên Phòng Đào tạo Phòng đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: đang cập nhật

09 Chuyên viên
Hành chính
Hành chính 

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 0906.681.588)
Văn thư, lưu trữ
quản lý thiết bị cơ sở vật chất Viện

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 0933.510.601
Email: trang.nguyen@ut.edu.vn

10 Chuyên viên
Phòng Tuyển sinh – Truyền thông
Tuyển sinh – Truyền thông

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 028.3512.0766)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 032.623.9168
Email: đang cập nhật

11 Chuyên viên
Phòng Đào tạo
Quản lý Chương trình ielts
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0985818173
Email: diem.huynh@ut.edu.vn