PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

đĂNG KÝ XÉT TUYỂN – ĐẠI HỌC

(LƯU Ý: Phiếu đăng ký xét tuyển này chỉ dành cho thí sinh đăng ký học đại học)

  Ngành đăng kí:
  Ngành Quản Lý Cảng và Logistics liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong Hàn QuốcNgành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
  Trình độ tiếng Anh:
  Chưa có IELTS 5.5Đã có IELTS = 5.5Đã có IELTS > 5.5

  đĂNG KÝ XÉT TUYỂN – THẠC SĨ

  (LƯU Ý: Chỉ dành cho ứng viên đăng ký học thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế)

   Trình độ tiếng Anh:
   Chưa thi IELTSIELTS < 6.5IELTS >= 6.5