PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

đĂNG KÝ XÉT TUYỂN – ĐẠI HỌC

(LƯU Ý: Phiếu đăng ký xét tuyển này chỉ dành cho thí sinh đăng ký học đại học)

Ngành đăng kí:
Ngành Quản Lý Cảng và Logistics liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong Hàn QuốcNgành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
Trình độ tiếng Anh:
chưa có IELTS 5.5Đã có IELTS = 5.5Đã có IELTS > 5.5

đĂNG KÝ XÉT TUYỂN – THẠC SĨ

(LƯU Ý: Chỉ dành cho ứng viên đăng ký học thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế)

Trình độ tiếng Anh:
chưa có IELTS 6.0Đã có IELTS = 6.0Đã có IELTS > 6.0