logo

Hoạt Động / Sự Kiện

 

STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ - Thông tin liên hệ
01

Anh Thuy

TS. Nguyễn Tiến Thủy

Viện trưởng Phụ trách chung

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0913.577.726
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02

TAIEC

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Viện trưởng Phụ trách Đào tạo 

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0941.092.868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03

Anh Y1

KS. Trương Văn Ý

Trưởng phòng

Phụ trách 
Phòng Tuyển sinh và truyền thông
(Hotline: 0906.681.588)

Đ/c: Văn phòng Tuyển sinh Phòng E004 - CS1
Điện thoại: 038.4411.571
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04

Chi Dung

KS. Phạm Thị Dung

Trưởng phòng

Phụ trách 
Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: dung.pham@ut.edu.vn

05

Chi Nga

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên viên
(Bí thư Đoàn TN Viện)

Phụ trách
Hỗ trợ sinh viên - Tư vấn giáo dục

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.524.388
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

Chi Thao

CN. Nguyễn Huỳnh Linh Thảo

Chuyên viên
(Chủ tịch Công Đoàn 
các đơn vị Dịch vụ)

Quản lý chương trình Tiếng Hàn

Tư vấn (Hotline: 0938.805.818)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh P.E004 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.805.818
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07

 

 

(Đang cập nhật ảnh)

 

 

CN. Đinh Thị Thiên Lý

Chuyên viên

Kế toán viên
Chủ khoản: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế 
NH Á Châu (ACB), Chi nhánh: PGD Văn Thánh - TP.HCM
STK: 171379029
MST: 0304199387-001
Địa chỉ: Số 02, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028.3898.2977
----------------

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.38982977
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08

 

 

01a113c44674a32afa65

CN. Tạ Thu Lan Phương

Chuyên viên Phòng Đào tạo

Phòng đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: Phuong.ta@ut.edu.vn

09

Chi Trang

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên
Hành chính - Tuyển sinh

Hành chính - Tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 0906.681.588)
Văn thư, lưu trữ  
quản lý thiết bị cơ sở vật chất Viện

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 0933.510.601
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

37e44e53db703f2e6661

KS. Nguyễn Văn Phước

Chuyên viên
Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Tuyển sinh Truyền thông

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 028.3512.0766)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 032.623.9168
Email: phuocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

0b1b8920d403305d6912

CN. Huỳnh Thị Diễm

Chuyên viên
Phòng Đào tạo

Quản lý Chương trình ielts

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0985818173
Email: diemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anh tap the 1 

 

IEC Anh tap the 6

Fanpage Facebook

Chương trình học