logo

banner su kien

Văn phòng tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), Hội đồng Anh và Viện thúc đẩy giảng dạy khoa học và công nghệ Thái Lan sẽ đồng tổ chức hội nghị giáo dục, khoa học và văn hóa SEAMEO 2014 từ 21 – 22.10.2014 tại Thái Lan.

Chủ đề của hội nghị năm nay là Đông Nam Á trong giai đoạn chuyển đổi: Nhìn lại giáo dục, khoa học và văn hóa hướng tới hội nhập khu vực.

seameo

Qua đó, hội nghị giáo dục, khoa học và văn hóa SEAMEO 2014 sẽ mang đến những mục đích sau:

- Nêu lên những kinh nghiệm thực tế về giáo dục, khoa học, văn hóa nhằm phát triển nguồn nhân lực (HRD) đồng thời tìm giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa các nước Đông Nam Á.

- Tăng cường điều tra thêm về các vấn đề chính sách giáo dục và xây dựng năng lực liên quan để hội nhập và hợp tác ở Đông Nam Á .

- Tạo động lực cho việc xây dựng và đổi mới  hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, khoa học và tổ chức khu vực/quốc tế nhằm hướng đến sự tiến bộ và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.

Các học giả, nghiên cứu viên, chuyên gia giáo dục, giáo viên, giảng viên gửi bài viết tham luận và báo cáo khoa học đóng góp cho hội nghị trước ngày 31.5.2014 tại địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Chi tiết về hội nghị tại website: vied.vn

ST

Thông tin

Tin tức mới nhất

thu-vien-dien-tu

Fanpage Facebook

du-hoc-anh

Chương trình học