logo

banner tuyen dung

Có rất nhiều cơ hội việc làm tại IEC vì chúng tôi là một tổ chức giáo dục đại học quốc tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm nhân viên là người Việt Nam và người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy IEC hoan nghênh đơn ứng tuyển từ cả các ứng viên người Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng để trở thành một thành viên trong cộng đồng IEC, với các vai trò khác nhau như: giảng viên bộ môn, giáo viên tiếng Anh hay nhân viên tại các phòng ban.

Nếu bạn thấy phù hợp, hãy xem xét những cơ hội nghề nghiệp và yêu cầu bên dưới để ứng tuyển

thu-vien-dien-tu

Fanpage Facebook

du-hoc-anh

Chương trình học