Category Archives: Lịch học

PGS. TS. Phạm Hữu Đức – Nhà giáo với kinh nghiệm gần 30 năm gắn bó trong hoạt động giáo dục

Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu, PGS. TS. Phạm Hữu Đức luôn thể hiện sự chiều sâu kiến thức cùng sự tận tâm của mình sự đứng trên bục giảng. Học vấn: Năm 1991, PGS. TS. Phạm Hữu Đức tốt nghiệp Cử nhân ELT, Đại học […]