Tag Archives: bao hiem

THÔNG BÁO: Đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên dành cho Sinh viên Liên kết quốc tế

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) thông báo đến Sinh viên Chương trình liên kết quốc tế về việc đóng bảo hiểm y tế năm học 2022-2023 như sau: 1) Đối tượng: Sinh viên Chương trình liên kết quốc tế 2) Hình thức: tự nguyện. 3) Mức phí đóng BHYT và thời […]