Tag Archives: hanh trang nganh logistics

Hành trang nhân sự ngành logistics đang cần

[IEC] Trong thế giới không ngừng biến động và thay đổi như hiện nay, logistics đang rất cần một nguồn nhân lực chất lượng cao và có khả năng thích ứng với những thay đổi trong nghề. Tốc độ phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, điển hình là công […]