Tag Archives: IELTS IEC

Thông báo lịch kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào

Tân sinh viên liên kết quốc tế tham gia bài kiểm tra năng lực tiếng Anh

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) thông báo đến các em Tân sinh viên nhập học đợt 1 lịch kiểm tra trình độ IELTS đầu vào như sau: Lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Đại học Liên kết quốc tế K22 – Chưa có chứng chỉ IELTS […]