Tag Archives: tuyen dung

Thông báo Tuyển dụng: Chuyên viên phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 2011. IEC hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công […]