Thông tin các ngành đào tạo – Chương trình cử nhân liên kết quốc tế của UTH

Các ngành đào tạo chương trình Cử nhân Liên kết quốc tế: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Quản lý Cảng và Logistics, Trí tuệ nhân tạo AI – Công nghệ thông tin do Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh hợp tác đào tạo với các Trường Đại học nước ngoài.