QUYẾT ĐỊNH Cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021

(IEC) Nhằm ghi nhận những nỗ lực của các bạn sinh viên trong năm học 2020-2021, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) quyết định cấp học bổng khuyến kích học tập cho sinh viên đạt thành tích giỏi và khá năm học 2020-2021, sinh viên cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng để nhận học bổng tại đây. Danh sách sinh viên nhận học bổng:

zalo chát