ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2

  Ngành đăng kí:
  Ngành Quản Lý Cảng và Logistics liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong Hàn QuốcNgành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
  Trình độ tiếng Anh:
  Chưa có IELTS 5.5Đã có IELTS = 5.5Đã có IELTS > 5.5

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
  CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2

   Ngành đăng kí:
   Ngành Quản Lý Cảng và Logistics liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong Hàn QuốcNgành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
   Trình độ tiếng Anh:
   Chưa có IELTS 5.5Đã có IELTS = 5.5Đã có IELTS > 5.5