Category Archives: Đào tạo

Kế hoạch tổ chức Đánh giá năng lực Tiếng Anh, Sinh hoạt công dân – sinh viên và Kế hoạch học tập chuyên ngành chương trình hoàn toàn Tiếng Anh

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo đến Tân sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình hoàn toàn Tiếng Anh) các nội dung như sau: 1. Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh 1.1. Thời gian, địa điểm, ca thi: – Thời gian: Thứ […]

Chương trình IELTS – HỆ Liên kết quốc tế 2023

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên lớp Cấp độ Lộ trình Số giờ học trong cấp độ Số giờ học tối đa Thời gian học tối đa Điểm cam kết đầu ra IELTS STARTER A1 Beginner 120 h 510h 12 tháng ≥5.5 IELTS (1.0≤x<2.5) IELTS BASIC A2 Elementary 90 h 390h 09 tháng ≥5.5 IELTS […]

Chương trình tiếng Anh – Hệ đào tạo Hoàn toàn tiếng Anh 2023

I. GIỚI THIỆU CHUNG Với lộ trình đào tạo được thiết kế từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ giúp cho sinh viên nắm được kiến thức một cách cụ thể và đầy đủ nhất. Chương trình tiếng Anh được thiết kế theo 5 cấp độ (từ Pre IELTS đến Intermediate IELTS). Sinh viên sẽ […]