VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (IEC)

CÁC CHƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CẢNG VÀ LOGISTICS

CHƯƠNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUỐC TẾ

Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế cùng Đại học Solent Vương quốc Anh

Tìm hiểu các chương trình đào tạo quốc tế:

  1. Hệ cử nhân quốc tế (2 năm Việt Nam, 2 năm Hàn Quốc): tại đây
  2. Hệ cử nhân 100% TA hoàn toàn tại Việt Nam: tại đây
  3. Hệ thạc sĩ quốc tế: tại đây

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)
Hotline: 0906.681.588
Fanpage: https://www.facebook.com/IEC.GTVT
Email: iec@ut.edu.vn
Website: https://iec.ut.edu.vn/