THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỚI NHẤT

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

PHIẾU XÉT TUYỂN

  Ngành đăng kí:
  Ngành Quản Lý Cảng và Logistics liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong Hàn QuốcNgành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng liên kết học 2 năm cuối tại ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
  Trình độ tiếng Anh:
  Chưa có IELTS 5.5Đã có IELTS = 5.5Đã có IELTS > 5.5

   Trình độ tiếng Anh:
   Chưa thi IELTSIELTS < 6.5IELTS >= 6.5