Category Archives: Quy định khác

Thông báo về việc sử dụng hệ thống thanh toán học phí tự động – VNPay

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý phụ huynh và sinh viên trong việc thanh toán học phí, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM (Trường) thông báo: Từ ngày 21/12/2023, Trường sẽ triển khai thu học phí trực tuyến qua cổng VNPay (Hướng dẫn đính kèm). Trường vẫn duy trì hình thức […]

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Liên kết quốc tế năm học 2022-2023

Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế xem kết quả điểm rèn luyện năm học 2022-2023: QĐ Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên 2022 – 2023 IEC Bộ phận Công tác sinh viên