Category Archives: Quy định khác

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 21.1/QĐ-IEC ngày 10/04/2023 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về mức thu học phí ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chương trình hoàn toàn Tiếng Anh; Căn cứ vào tình hình thực tế đăng ký môn học của sinh viên chương trình hoàn […]

Thông báo về việc sử dụng hệ thống thanh toán học phí tự động – VNPay

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý phụ huynh và sinh viên trong việc thanh toán học phí, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM (Trường) thông báo: Từ ngày 21/12/2023, Trường sẽ triển khai thu học phí trực tuyến qua cổng VNPay (Hướng dẫn đính kèm). Trường vẫn duy trì hình thức […]

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Liên kết quốc tế năm học 2022-2023

Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế xem kết quả điểm rèn luyện năm học 2022-2023: QĐ Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên 2022 – 2023 IEC Bộ phận Công tác sinh viên

Học phí Chương trình Hoàn toàn Tiếng Anh tại Việt Nam

  Căn cứ Quyết định số: 21.1/QĐ-IEC ngày 10/04/2023 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM về mức học phí chương trình hoàn toàn Tiếng Anh. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo đến người học mức học phí cụ thể […]