Chương trình Thạc sĩ:

Ngành: Logistics và Vận tải quốc tế (Thạc sĩ) Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Solent Vương quốc Anh
+ Học 1 năm tại Việt Nam, học 100% Tiếng Anh
+ Bằng Thạc sĩ do Trường ĐH Solent Vương Quốc Anh cấp, không cần phải qua Anh học nhưng vẫn học chương trình của Anh và nhận bằng Thạc sĩ Anh
+ Toàn bộ chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thực hiện (năm 2020)
+ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM là đối tác duy nhất tại Việt Nam của Trường Đại học Solent Anh Quốc
+ Xem chi tiết chương trình đào tạo tại: http://thacsilogistics.vn/cac-mon-hoc/
+ Xem chi phí học tập và điều kiện xét tuyển tại: http://thacsilogistics.vn/

Chương trình Đại học:

Ngành: Quản lý Cảng và Logistics Liên kết đào tạo với Đại học Tongmyong – Hàn Quốc.
+ Học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hàn Quốc (các sinh viên chưa đạt IELTS 5.5 học tăng cường thêm 3-9 tháng)
+ Bằng Đại học do Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc cấp
+ Toàn bộ chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thực hiện (cấp phép năm 2015 và gia hạn năm 2020)

Ngành: Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản trị và Kinh doanh vận tải, Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
+ Học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hàn Quốc (các sinh viên chưa đạt IELTS 5.5 học tăng cường thêm 3-9 tháng)
+ Bằng Đại học do Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc cấp
+ Toàn bộ chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thực hiện (cấp phép năm 2019)

Ngành: Quản lý xây dựng, Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Solent Vương quốc Anh
+ Học 3 năm tại Việt Nam (các sinh viên chưa đạt IELTS 6.0 học tăng cường thêm 3-12 tháng)
+ Bằng Đại học do Trường Đại học Solent Anh Quốc cấp
+ Toàn bộ chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thực hiện (cấp phép năm 2020)

Ngành: Kỹ thuật cơ khíKỹ thuật xây dựngLiên kết Đào tạo với Đại học Bang Arkansas – Hoa Kỳ.
+ Học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hoa Kỳ (các sinh viên chưa đạt IELTS 5.5 học tăng cường thêm 3-9 tháng)
+ Bằng Đại học do Trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ cấp
+ Toàn bộ chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thực hiện (cấp phép năm 2016)

Thông tin tuyển sinh các chương trình Đại học xem tại: https://iec.ut.edu.vn/2020/11/16/tuyen-sinh-dai-hoc-cac-nganh-hot-2021/

 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)
Địa chỉ: Phòng C209, Lầu 2 Dãy C, Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Số 2 đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0906.681.588
Email: iec@ut.edu.vn