Các học viên xuất sắc đạt học bổng của CT thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) trực thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UT-HCMC) công bố kết quả học bổng chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế (của UT-HCMC liên kết với ĐH Solent Vương quốc Anh). IEC đã dành 335 triệu đồng học bổng cho các học viên khóa tuyển sinh năm 2021.

Trong đó, hai học viên đã xuất sắc đạt được 2 loại học bổng cao nhất của chương trình: Học bổng Tài năng đặc biệt (95 triệu đồng), Học bổng Vinh danh (60 triệu đồng).


Học viên Đào Thị Trinh xuất sắc đạt học bổng Tài năng đặc biệt trị giá 95 triệu đồng

Học viên Đào Thị Trinh tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Kinh tế – Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh. Học viên đã đạt điều kiện nhập học chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế cùng với số điểm IELTS 7.0, xuất sắc đạt Học bổng Tài năng đặc biệt giá trị 95 triệu đồng.


Học viên Nguyễn Lê Minh Duy đạt học bổng vinh danh trị giá 60 triệu đồng

Học viên Nguyễn Lê Minh Duy tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Quản trị Logistics của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh. Học viên đã đạt điều kiện nhập học chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế cùng với số điểm IELTS 6.5, xuất sắc đạt Học bổng Vinh danh giá trị 60 triệu đồng.

Các học viên khác đạt học bổng đồng hành 30, 20 triệu đồng cụ thể:

TT Tên học viên Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Trường tốt nghiệp Giá trị học bổng IELTS/tương đương
01. Đặng Đình Dũng Toàn cầu hóa và Kinh tế vận tải Đại học Hàng hải Việt Nam 30 triệu đồng 6.5
02. Nguyễn Trương Vĩnh Phú Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương CSII – TP. Hồ Chí Minh 30 triệu đồng 6.5
03. Nguyễn Lan Phương Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 30 triệu đồng 6.5
04. Huỳnh Hoàng Nam Quản lý Cảng và Logistics (Liên kết quốc tế) ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và ĐH Tongmyong Hàn Quốc 30 triệu đồng 6.5
05. Si Diệu Long Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học RMIT 20 triệu đồng 6.5
06. Nguyễn Sĩ Hoài Giang Marketing Đại học Charles Darwin – Australia 20 triệu đồng 6.5
07. Lê Thị Phượng Kinh tế đối ngoại Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM 20 triệu đồng 6.5


Học viên Đặng Đình Dũng


Học viên Nguyễn Trương Vĩnh Phú


Học viên Nguyễn Lan Phương


Học viên Huỳnh Hoàng Nam


Học viên Si Diệu Long

Ảnh đang cập nhật
Học viên Nguyễn Sĩ Hoài Giang


Học viên Lê Thị Phượng

Tin từ: Viện IEC