ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUỐC TẾ

  • Đạt điểm trung bình lớp 12 từ 6.5 trở lên hoặc điểm tổ hợp 3 môn (A00, A01, D01) của 5 học kỳ đạt 18 điểm trở lên. Cách tính điểm tổ hợp 3 môn: Điểm trung bình môn Toán = (Toán kỳ 1 lớp 10 + kỳ 2 lớp 10 + kỳ 1 lớp 11 + kỳ 2 lớp 11 + kỳ 1 lớp 12)/5, tương tự cho các môn còn lại;
  • Tiếng Anh đạt IELTS 5.5/tương đương (thí sinh chưa đạt trình độ này sẽ học chương trình dự bị Tiếng Anh trước khi vào chuyên ngành, thời gian học dự bị Tiếng Anh từ 3-6-8-10 tháng phụ thuộc vào năng lực của từng sinh viên, trường sẽ tổ chức kiểm tra năng lực Tiếng Anh cho sinh viên vào đầu năm học).

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG THẠC SĨ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ

  • Ứng viên tốt nghiệp đại học đúng hoặc có chuyên ngành/ngành phù hợp như: Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh tế vận tải, Khai thác vận tải, Quản trị kinh doanh, nhóm ngành thuộc Quản trị, Tài chính, Kinh tế….. 
  • Đạt IELTS 6.5 (kỹ năng viết tối thiểu 6.0, các kỹ năng khác từ 5.5 trở lên), ứng viên có thể thay thế bằng bài test duolingo từ 110 điểm trở lên (các kỹ năng thành phần từ 90 điểm trở lên)
  • Đối tượng được miễn xét IELTS: Ứng viên tốt nghiệp đại học các trường tại Anh Quốc (trong 2 năm)