IEC thông báo về việc điều chỉnh hình thức đóng học phí học kì hè 2023 2024

Căn cứ Thông báo số 13/TB-IEC-KT ngày 10/6/2024 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2023-2024.

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo về việc điều chỉnh hình thức đóng học phí cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục 2 của Thông báo số 13/TB-IEC-KT ngày 10/6/2024

Hình thức đóng học phí được điều chỉnh thành: Sinh viên đóng học phí qua trang thanh toán Payment.ut.edu.vn, sinh viên quyét mã xem hướng dẫn:

* Đối với hình thức thanh toán trực tuyến qua Payment.ut.edu.vn sinh viên có thể liên kết với các loại thẻ tín dụng để thanh toán học phí, được hỗ trợ các mã giảm giá khi thanh toán học phí và được tích học phí ngay sau khi thanh toán thành công.

Lưu ý: Viện sẽ không nhận hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Trường hợp sinh viên chuyển tiền bằng hình thức chuyển khoản thì Viện sẽ không chịu trách nhiệm về việc cập công nợ cho sinh viên trên trang cá nhân.

2. Các nội dung khác tại Thông báo số 13/TB-IEC-KT ngày 10/6/2024 không thay đổi.

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo đến sinh viên được biết để thực hiện./.

Tải thông báo điều chỉnh IEC thông báo về việc điều chỉnh hình thức đóng học phí kì hè năm 2023-2024

Nội dung thông báo cũ tại đây