Tag Archives: doi tac UTH

UTH: Toàn cảnh Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) đối tác UTH

Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) là đối tác của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo cấp bằng cử nhân quốc tế ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (từ năm 2021). KMOU là đại học công lập thành lập […]