Thư viện các trường và báo/ tạp chí online (tham khảo)

  1. Thư viện trường ĐH GTVT TP HCM: http://thuvienso.ut.edu.vn/
  2. Thư viện ĐH Quốc gia TP HCM: http://www.vnulib.edu.vn/
  3.  Vietnam Logistics Review: http://vlr.vn/
  4. Forbes Việt Nam: https://forbesvietnam.com.vn/