Tuyển dụng tháng 6/2020 (ứng viên tải file tại link sau)

  1. Giảng viên chuyên ngành Port and Logistics Management
  2. Giảng viên Access
  3. Chuyên viên tuyển sinh và truyền thông