Cập nhật học bổng theo quy định mới của Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc cho khóa tuyển sinh năm 2024

Căn cứ vào thông báo số 0124/TB-TSLKQT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh đại học chương trình liên kết quốc tế năm 2024 (link đính kèm);

Căn cứ vào chính sách học bổng được cập nhật mới nhất theo quy định của Đại học Tongmyong Hàn Quốc cho chương trình liên kết quốc tế (2+2) năm 2024;

Hội đồng tuyển sinh đại học chương trình liên kết quốc tế năm 2024 thông báo đến quý phụ huynh và thí sinh về việc điều chỉnh học phí, học bổng 2 năm cuối tại Hàn Quốc cho ngành Quản lý Cảng và Logistics cụ thể như sau:

TT IELTS Học bổng Số suất Học phí còn lại
1. IELTS 8.0 50% học phí Không giới hạn 50%, tương đương 27 triệu vnđ/kỳ (54 triệu vnđ/năm)
2. IELTS 7.0 40% học phí Không giới hạn 60%, tương đương 32 triệu vnđ/kỳ (64 triệu vnđ/năm)
3. IELTS 6.0 30% học phí Không giới hạn 70%, tương đương 38 triệu vnđ/kỳ
(76 triệu vnđ/năm)
4. IELTS 5.5 20% học phí Không giới hạn 80%, tương đương khoảng 43 triệu đồng/1 học kỳ (86 triệu vnđ/năm)

Ghi chú:

  • Học bổng sẽ được Đại học Tongmyong xét trước thời điểm chuyển tiếp 2 năm cuối sang Hàn Quốc, do vậy trong 2 năm đầu học tại Việt Nam, sinh viên có thể cải thiện chứng chỉ IELTS để nhận được học bổng giá trị cao nhất;
  • Ngoài các suất học bổng trên, Đại học Tongmyong Hàn Quốc sẽ cấp thêm các suất học bổng đặc biệt khác dành riêng cho sinh viên chương trình Liên kết quốc tế UTH (tiêu chí tuyển chọn sẽ được thông báo hằng năm cho sinh viên).

Các nội dung khác tại thông báo số 0124/TB-TSLKQT không thay đổi.

Thông tin xem tại web: iec.ut.edu.vn hoặc liên hệ Hotline: 0906681588./.

Xem thông báo tại đây