Học phí chương trình tăng cường Tiếng Anh (IELTS 5.5)

tân sinh viên cần chuẩn bị gì

Học phí chương trình tăng cương Tiếng Anh sẽ phục thuộc vào năng lực/ cấp độ của từng sinh viên. Các mức học phí như sau:

Cấp độ Trình độ đầu vào Số giờ tối đa Tổng thời gian học Ghi chú
Cấp 1 (thấp nhất) < 2.5 510 giờ 10 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 2 Từ 2.5 đến < 3.5 390 giờ 8 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 3 Từ 3.5 đến < 4.5 270 giờ 6 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 4 Từ 4.5 đến < 5.0 180 giờ 4 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 5 (cao nhất) Từ 5.0 đến < 5.5 90 giờ 2 tháng Cam kết chuẩn 5.5

Học phí phụ thuộc vào từng sinh viên trung bình: 140 – 200.000 đồng/giờ học. Số giờ học cụ thể cho từng trình độ, lộ trình mỗi sinh viên khác nhau (90 – 180 – 270 – 390 – 510 giờ). Sinh viên cần liên hệ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để được tư vấn chi tiết.