Các cấp độ chương trình IELTS dành cho sinh viên chưa đạt IELTS 5.5

Tân sinh viên liên kết quốc tế tham gia bài kiểm tra năng lực tiếng Anh

SINH VIÊN CHƯA ĐẠT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (IELTS 5.5) SẼ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DỰ BỊ VÀ SẼ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

Cấp độ Trình độ đầu vào Số giờ tối đa Tổng thời gian học Ghi chú
Cấp 1 (thấp nhất) < 2.5 510 giờ 10 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 2 Từ 2.5 đến < 3.5 390 giờ 8 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 3 Từ 3.5 đến < 4.5 270 giờ 6 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 4 Từ 4.5 đến < 5.0 180 giờ 4 tháng Cam kết chuẩn 5.5
Cấp 5 (cao nhất) Từ 5.0 đến < 5.5 90 giờ 2 tháng Cam kết chuẩn 5.5

Sinh viên có thể kết thúc thời gian học sớm hơn nếu tích cực học tập, tăng cường luyện bài và có phấn đấu cao trong học tập.