Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của sinh viên

logo-góc-trái-website-iec-1-1.png

Phòng HTSV & TVDH sẽ tiếp nhận và điền vào sổ theo dõi, viết phiếu hẹn ngày trả lời
kết quả cho sinh viên/phụ huynh không quá 05 ngày làm việc.
Các bước sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin
Sinh viên gửi thông tin phản ánh hoặc đề nghị hỗ trợ bằng văn bản (tải mẫu văn bản tại đây), điền văn bản, scan và gửi văn bản qua 1 trong 3 kênh sau:
1. App Center Online: mục Tương tác/Hỗ trợ;
2. Link: tại đây
3. Các group zalo
Bước 2: Xem xét và xác minh nội dung phản ánh
✓ Thời gian không quá 01 ngày.
➢ Bước 3: Chuyển thông tin (nếu có)
✓ Chuyển cho các phòng ban liên quan giải quyết (nếu có). Thời gian không quá
01 ngày sau khi xem xét và xác minh.
Bước 4: Làm việc với phòng ban liên quan (nếu có)
✓ Làm việc với phòng ban liên quan (nếu có).
✓ Đưa ra phương án xử lý (bằng biên bản hoặc ghi nhận thông tin).
✓ Xin ý kiến chỉ đạo của VT (nếu cần) .
✓ Thời gian xử lý không quá 01 ngày sau khi chuyển thông tin.
Bước 5: Phòng ban liên quan trả lời (nếu có)
✓ Các phòng ban liên quan dự thảo văn bản trả lời và chuyển về Phòng
HTSV&TVDH trong 01 ngày sau thời gian xử lý
✓ Phòng HTSV&TVDH trình VT xem xét nếu cần.
Bước 6: Trả kết quả cho sinh viên
✓ Phòng HTSV&TVDH thông báo kết quả trả lời phản ánh cho sinh viên trong 01
ngày sau khi nhận được trả lời của phòng ban liên quan (bước 6).
Bước 7: Lưu hồ sơ

Phòng Hỗ trợ sinh viên Viện IEC
Điện thoại: 0938.524.388