Tag Archives: chuong trinh ielts IEC

Các cấp độ chương trình IELTS dành cho sinh viên chưa đạt IELTS 5.5

Tân sinh viên liên kết quốc tế tham gia bài kiểm tra năng lực tiếng Anh

SINH VIÊN CHƯA ĐẠT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (IELTS 5.5) SẼ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DỰ BỊ VÀ SẼ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Cấp độ Trình độ đầu vào Số giờ tối đa Tổng thời gian học Ghi chú Cấp 1 (thấp nhất) < 2.5 510 giờ 10 tháng Cam kết chuẩn […]