Tag Archives: Quan ly Cang

Thông báo Tuyển sinh Đại học Chương trình Liên kết quốc tế (đợt tháng 8-9/2022)

Chương trình Liên kết quốc tế do Trường ĐH Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) hợp tác với các trường đại học nước ngoài đào tạo cấp bằng quốc tế. Tham gia chương trình Liên kết quốc tế tại UTH với các ưu điểm: Chương trình đào tạo 100% Tiếng Anh, […]

Thông tin các ngành đào tạo – Chương trình cử nhân liên kết quốc tế của UTH

Các ngành đào tạo chương trình Cử nhân Liên kết quốc tế: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Quản lý Cảng và Logistics, Trí tuệ nhân tạo AI – Công nghệ thông tin do Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh hợp tác đào tạo với các Trường Đại học nước […]