Tag Archives: thac si solent

Danh sách học viên trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế năm 2022-2023

Căn cứ quyết định số 0217/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển chương trình Thạc sĩ Liên kết quốc tế năm 2022. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Giao thông […]