Danh sách học viên trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế năm 2022-2023

Căn cứ quyết định số 0217/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển chương trình Thạc sĩ Liên kết quốc tế năm 2022. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách học viên trúng tuyển dự bị và chính thức chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế:

TT

Họ Tên MSSV Tiếng Anh
Danh sách trúng tuyển chính thức 2022
1. Đặng Thụy Long Châu MSC.LOGISTICS.2022-03 IELTS 6.5
2. Lê Hữu Bảo MSC.LOGISTICS.2022-05 DUOLINGO 120
3. Nguyễn Ngọc Diễm MSC.LOGISTICS.2022-07 IELTS 8.0
4. Hà Vân Vân MSC.LOGISTICS.2022-15 DUOLINGO 110
5. Chu Bình Minh MSC.LOGISTICS.2022-22 IELTS 7.0
6. Nguyễn Đặng Lê Huân MSC.LOGISTICS.2022-23 DUOLINGO 110
7. Trần Văn Việt Hoàng MSC.LOGISTICS.2022-26 Hoàn thành chương trình đại học hoàn toàn bằng Tiếng Anh (Australia)
8. Vương Nhật Nam MSC.LOGISTICS.2022-27 Hoàn thành chương trình đại học hoàn toàn bằng Tiếng Anh (Vương Quốc Anh)
Danh sách dự bị năm 2023
1. Tăng Thị Mai Thảo MSC.LOGISTICS.2022-11 Dự bị khóa 2023
2. Huỳnh Hà Bảo Trân MSC.LOGISTICS.2022-12 Dự bị khóa 2023
3. Lê Vũ Như Quỳnh MSC.LOGISTICS.2022-16 Dự bị khóa 2023
4. Nguyễn Ngọc Anh MSC.LOGISTICS.2022-24 Dự bị khóa 2023
5. Trần Thị Cẩm Tiên MSC.LOGISTICS.2021 – 19 Dự bị khóa 2023
6. Trương Thị Lệ MSC.LOGISTICS.2021 – 28 Dự bị khóa 2023
7. Trần Công Minh MSC.LOGISTICS.2021 – 07 Dự bị khóa 2023

Chi tiết quyết định: QĐ Trung tuyen MSC2022 2023