Tag Archives: Vien xay dung

ĐH GTVT TP.HCM thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 3 Khoa/Viện

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM vừa công bố quyết định thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Khoa Công trình giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Viện Nghiên cứu môi trường & Giao thông. Theo đó, Viện Xây dựng gồm 09 bộ môn: + Bộ môn Cơ học; […]