ĐH GTVT TP.HCM thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 3 Khoa/Viện

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM vừa công bố quyết định thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Khoa Công trình giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Viện Nghiên cứu môi trường & Giao thông.

Theo đó, Viện Xây dựng gồm 09 bộ môn:

+ Bộ môn Cơ học;

+ Bộ môn Kỹ thuật nền móng;

+ Bộ môn Kết cấu công trình;

+ Bộ môn Xây dựng và Công nghiệp;

+ Bộ môn Đường sắt Metro;

+ Bộ môn Cầu đường;

+ Bộ môn Quy hoạch giao thông;

+ Bộ môn Công trình thủy;

+ Bộ môn Kỹ thuật Môi trường.

Lãnh đạo Viện Xây dựng gồm: TS. Nguyễn Anh Tuấn – (Viện trưởng), PGS.TS Phạm Thị Anh (Phó Viện trưởng), TS. Vũ Văn Nghi (Phó Viện trưởng), TS. Phạm Tiến Cường (Phó Viện trưởng), TS Nguyễn Văn Long (Phó Viện trưởng).

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thủy, Quyền chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chúc mừng


Đại diện Tập thể lãnh đạo và Viện Xây dựng tại lễ công bố các quyết định 

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ mới 

Sau khi thành lập, Viện Xây dựng là 1 trong  những đơn vị có số lượng giảng viên và sinh viên nhiều nhất trường và đa dạng ngành/chuyên ngành đào tạo. Sinh viên muốn tìm hiểu các ngành/ chuyên ngành đào tạo của trường truy cập vào các trang web của các đơn vị như sau:

+ Viện Xây dựng (như trên) – đang cập nhật trang web

+  Khoa Kinh tế vận tải, đào tạo các ngành xem tại đây

+ Khoa Công nghệ thông tin, đào tạo các ngành xem tại đây

+ Khoa Điện – Điện tử viễn thông, đào tạo các ngành xem tại đây

+ Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, đào tạo cử nhân, thạc sĩ quốc tế, xem tại đây

+ Viện Hàng hải, đào tạo các ngành xem tại đây

+ Viện Cơ khí, đào tạo các ngành xem tại đây

+ Viện Đào tạo Chất lượng cao, đào tạo chương trình chất lượng cao xem tại đây

+ Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, đào tạo các ngành chương trình liên thông, văn bằng 2 xem tại đây

+ Viện Đào tạo Sau đại học, đào tạo các thạc sĩ, tiến sĩ trong nước xem tại đây

Nguồn: ut.edu.vn