Chương trình gặp gỡ tư vấn, giải đáp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Chương trình gặp gỡ tư vấn, giải đáp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết đào tạo giữa ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc)

Link đăng ký tại đây