Lịch tiếp công dân Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế năm 2023

Căn cứ Quyết định số 02.5/QĐ-IEC ngày 10/05/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc ban hành Quy định Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

1. Địa điểm tiếp công dân

– Phòng tiếp công dân Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

– Địa chỉ: Phòng D202, Lầu 2 nhà D – Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Thời gian: 

Vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo, thời gian tiếp cụ thể như sau:

– Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Trường hợp có thay đổi Viện sẽ thông báo trên website của Viện.

3. Người tiếp: 

TT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực
1. Ông. Nguyễn Tuấn Anh Viện trưởng Toàn diện
2. Bà. Phạm Thị Dung Trưởng phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng Lĩnh vực đào tạo, đảm bảo chất lượng
3. Bà. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng Hỗ trợ sinh viên Công tác hỗ trợ sinh viên, hướng dẫn chuyển tiếp, công tác đào tạo tiếng Anh
4. Ông. Trương Văn Ý Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Công tác tư vấn tuyển sinh, truyền thông
5. Bà. Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng Bộ phận Văn phòng Viện Công tác cơ sở vật chất, hành chính, văn thư
6. Bà. Lê Thị Chi Bộ phận Kế toán Công tác học phí, tài chính

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Viện trưởng và các phòng/bộ phận tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cấp thiết của công việc hoặc yêu cầu của công dân.

4. Nội dung tiếp công dân định kỳ

– Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người học; phụ huynh; viên chức, người lao động; các cá nhân/tổ chức có liên quan (gọi chung là công dân, tổ chức) đến toàn diện các hoạt động của Viện;

– Giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

II. TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT

1. Địa điểm tiếp công dân

– Phòng tiếp công dân Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

– Địa chỉ: Phòng D202, Lầu 2 nhà D – Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Thời gian

Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ), thời gian cụ thể:

– Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Người tiếp 

– Ông Nguyễn Tuấn Anh – Viện trưởng;

– Các Trưởng phòng/bộ phận thuộc Viện.

III. TIẾP NHẬN

Văn phòng Viện tiếp nhận các ý kiến thông qua địa chỉ email: iec@ut.edu.vn hoặc trực tiếp theo địa chỉ trên.

Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân năm 2023, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo để người học, phụ huynh, viên chức người lao động và các tổ chức biết, thực hiện./.

Chi tiết thông báo xem tại đây.