Tag Archives: hoc bỏng dau vao

Đăng ký Xét học bổng đầu vào 2023 – Chương trình Liên kết quốc tế (2+2) và Hoàn toàn tiếng Anh UTH

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các sinh viên đang theo học Chương trình Liên kết quốc tế (2+2) và Hoàn toàn tiếng Anh, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC – UTH) thông báo mở đăng ký Xét học bổng đầu vào, cụ thể như sau: 1. Các loại học […]