IEC công bố học bổng đầu vào cho Tân sinh viên khóa 2021 (Chương trình Liên kết quốc tế) với hơn 200 triệu đồng

Thông tin chi tiết Tuyển sinh năm 2022 xem tại đây.