Đăng ký Xét học bổng đầu vào 2023 – Chương trình Liên kết quốc tế (2+2) và Hoàn toàn tiếng Anh UTH

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các sinh viên đang theo học Chương trình Liên kết quốc tế (2+2) và Hoàn toàn tiếng Anh, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC – UTH) thông báo mở đăng ký Xét học bổng đầu vào, cụ thể như sau:

1. Các loại học bổng, tiêu chí xét cấp

TT Loại học bổng Giá trị học bổng Số suất CT 100% TA Số suất CT LKQT Tiêu chí
1. Đặc biệt 100% học phí Không giới hạn Không giới hạn Sinh viên đầu vào có chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên
2. Thủ khoa 20 triệu đồng 1 suất 1 suất Đạt cả 3 tiêu chí: điểm thi THPT  ≥ 25.5, IELTS ≥ 6.0, điểm trung bình lớp 12 ≥ 8.0 để được xét.

Thứ tự xét:

+ Thủ khoa: Điểm thi THPT cao nhất;

+ Á khoa 1: Điểm thi THPT cao nhì;

+ Á khoa 2: Điểm thi THPT cao ba.

Trường hợp sinh viên có điểm thi THPT ngang nhau, sẽ ưu tiên theo thứ tự: IELTS sau đó đến điểm trung bình lớp 12.

Á khoa 1 15 triệu đồng 1 suất 1 suất
Á khoa 2 10 triệu đồng 1 suất 1 suất
3. Tài năng IELTS 1 15 triệu đồng 1 suất 1 suất Đạt IELTS 6.0 trở lên sẽ được xét.

Thứ tự tài năng IELTS:

+ Tài năng 1: IELTS cao nhất;

+ Tài năng 2: IELTS cao nhì;

+ Tài năng 3: IELTS cao ba.

Trường hợp sinh viên có cùng số điểm IELTS sẽ ưu tiên theo thứ tự: Điểm thi THPT sau đó đến điểm trung bình lớp 12.

Tài năng IELST 2 10 triệu đồng 1 suất 1 suất
Tài năng IELST 3 5 triệu đồng 1 suất 1 suất

Lưu ý: Sinh viên chỉ được nhận 1 học bổng có giá trị cao nhất.

2. Đối tượng, cách thức đăng ký và thời gian

– Đối tượng: Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế, chương trình 100% Tiếng Anh khóa tuyển sinh 2023 đáp ứng các tiêu chí xét tại mục 2;

– Cách thức đăng ký xét học bổng online tại link đăng ký

– Thời gian đăng ký: Hạn cuối đến 17h00 ngày 10/11/2023 (link sẽ đóng vào 17h00 ngày 10/11/2023).

Ghi chú: Sinh viên không đăng ký sẽ không được xét học bổng (đối với các sinh viên chương trình Liên kết quốc tế đã có quyết định cấp học bổng 100% học phí 2 năm tại Việt Nam – IELTS 8.0 thì không cần đăng ký link này).

Mọi thắc mắc về tiêu chí xét học bổng liên hệ:
Liên kết quốc tế (2+2): 0906 681 588
Hoàn toàn tiếng Anh: 097 865 7227