Thông báo Kế hoạch nhập học (đợt 1) – Chương trình Liên kết quốc tế 2022

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC), Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM thông báo đến các em đã ghi danhchưa ghi danh v/v bổ sung hồ sơ và kế hoạch nhập học chương trình Liên kết quốc tế, cụ thể như sau:

Tân sinh viên đăng ký ngày nhập học tại đây

Danh sách thí sinh đã ghi danh 2022 (trước ngày 14/07/2022)

Danh sách thí sinh đã ghi danh 2022 (sau ngày 14/07/2022): Võ Như Thảo, Huỳnh Duy Tân, Phạm Mình Khôi, Lê Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Nhật, Trần Bảo Như, Nguyễn Viết Anh Huy, LAO KENZO, Đặng Gia Nguyễn, Hoàng Thị Minh Phượng, Đinh Thị Thanh Thương, Nguyễn Vân Anh, Lê Bá Thái Sơn, Nguyễn Thị Kim Khuyên, Huỳnh Lê Thiên Ngân … tiếp tục cập nhật …

Danh sách thí sinh chưa ghi danh 2022