Thông báo thu học phí bổ sung Học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 21.1/QĐ-IEC ngày 10/04/2023 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc mức thu học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức thuộc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng kí môn học của chương trình đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức thuộc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 áp dụng cho sinh viên chương trình đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức thuộc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:

1. Thời hạn đóng học phí bổ sung

Từ ngày 11/11/2023 đến hết ngày 20/11/2023, sau thời hạn trên sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần.

2. Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản

– Tên đơn vị thụ hưởng: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

– Số tài khoản: 171379029

– Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – PGD Văn Thánh

Nội dung: “HỌ TÊN_MSSV_HỌC PHÍ HỌC KÌ 1 BỔ SUNG.

3. Mức học phí phải đóng trong học kỳ

Sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân để xem số tiền học phí phải đóng trong học kỳ.

4. Lưu ý quan trọng

4.1. Dòng ‘NỘI DUNG” phải ghi đúng theo hướng dẫn. Trường hợp không ghi hoặc ghi sai MÃ SỐ SINH VIÊN thì việc cập nhật học phí sẽ không thành công, sinh viên vẫn bị báo nợ học phí.

4.2. Phụ huynh/sinh viên vui lòng không nộp học phí qua máy ATM vì các giao dịch trên máy ATM không có dòng ghi nội dung nên không xác định được thông tin sinh viên, học phí không thể cập nhật, sinh viên vẫn bị báo nợ học phí.

4.3. Sau 4-5 ngày làm việc (kể từ ngày đóng tiền) sinh viên cần “đăng nhập” vào trang cá nhân để kiểm tra tình trạng học phí. Trường hợp học phí đã nộp nhưng chưa được cập nhật, sinh viên liên hệ Bộ phận kế toán để đối chiếu, tra soát kịp thời.

Trân trọng./.  

Phòng Tài chính – Kế toán Viện IEC