Cấu trúc và đề mẫu bài thi tiếng Anh đầu vào – CT Liên kết quốc tế và Hoàn toàn tiếng Anh

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chương trình đại học bằng tiếng Anh gồm các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Bài thi được thiết kế theo cấu trúc đề thi IELTS rút gọn. 

Kỹ năng 1: Kỹ năng Nghe

 • Thời gian: 20 phút
 • Cấu trúc đề thi: 2 phần (Phần 1: Một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày; Phần 2: Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày)
 • Mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm, Sinh viên sẽ có thêm 5 phút để điền câu trả lời vào Phiếu đáp án. 

Kỹ năng 2: Kỹ năng Đọc

 • Thời gian: 40 phút
 • Cấu trúc đề thi: gồm 2 đoạn văn dài. Các đoạn văn có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo.
 • Mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm. 

Kỹ năng 2:  Kỹ năng Viết

 • Thời gian: 40 phút
 • Số lượng chữ: Bài viết từ 250 chữ.
 • Thí sinh viết 1 bài luận nhận xét về 1 chủ đề xã hội. 

Kỹ năng 3: Kỹ năng Nói

 • Thời gian: 10-12 phút
 • Phòng thi sẽ gồm 1 giám khảo và 1 thí sinh.

Phần 1 (3 phút): Giám khảo sẽ phỏng vấn thí sinh liên quan đến thông tin cá nhân.

Phần 2 (3 phút): Giám khảo sẽ yêu cầu cho thí sinh trình bày về 1 chủ đề xã hội.  Thí sinh có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời. Sau đó thí sinh có 2 phút để trình bày quan điểm.

Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ tiếp tục nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề và quan điểm thí sinh vừa trình bày ở Phần 2.

Tham khảo đề thi mẫu tại đây