DU HỌC HÀN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ANH

Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc

Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc

Trường Đại học Solent Vương quốc Anh

Chi tiết liên hệ:

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Hotline: 09066816588
Fanpage: https://www.facebook.com/IEC.GTVT
Email: iec@ut.edu.vn