Tag Archives: tieng anh

Thông báo Kết quả Bài đánh giá năng lực tiếng Anh – Hệ Hoàn toàn tiếng Anh 19, 20, 21/09/2023

Căn cứ kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào hệ Hoàn toàn tiếng Anh ngày 19, 20, 21/09/2023, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)- Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến các sinh viên K23 hệ Hoàn toàn tiếng Anh như sau: 1) Kết quả thi Tiếng Anh […]