Thông báo cấp học bổng cho Tân sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chuyển học chương trình liên kết đào tạo nước ngoài