Thông báo tuyển chọn sinh viên ngành Quản lý Cảng và Logistics nhận học bổng của Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc

Ngoài các suất học bổng 30-100% học phí được cấp thường niên, năm 2020 Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc cấp thêm 5 suất học bổng đặc biệt cho sinh viên ngành Quản lý Cảng và Logistics chương trình liên kết giữa Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc. Nay Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) thông báo cho sinh viên nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

Sinh viên lớp IEC18PL chuyển tiếp giai đoạn 2 sang Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2020.

 1. Số lượng và mức học bổng
 • 01 suất học bổng toàn phần: 100% học phí 2 năm học tại Hàn Quốc;
 • 04 suất học bổng bán phần: 50% học phí 2 năm học tại Hàn Quốc.
 1. Tiêu chuẩn, hình thức

Tiêu chuẩn chung: Đạt IELTS 5.5 trở lên, điểm trung bình tích lũy hệ 4.5 đạt từ 2.0 trở lên.

 • Hình thức
 • Vòng 1: Viết bài luận

+ Bài luận bằng Tiếng Anh với chủ đề: “Describe a time you made a meaningful contribution to others in which the greater good was your focus. Discuss the challenges and rewards of making your contribution”;

+ Sinh Viên gửi file pdf vào địa email: iec@ut.edu.vn và gửi file cứng về Văn phòng C209. Bài luận gửi email theo cú pháp HBDB – Nguyễn Văn A – 0914.123.456.

 • Vòng 2: Phỏng vấn tiếng Anh (30’)
 • Công bố kết quả:

+ Viện IEC sẽ thành lập Hội đồng để đánh giá kết quả cả 2 vòng;

+ Kết quả cuối cùng dựa trên điểm bài luận (50%) và điểm phỏng vấn (50%) sẽ được công bố cho sinh viên;

+ Căn cứ vào kết quả này, Viện IEC sẽ hoàn thành thủ tục đề nghị Trường Đại Học Tongmyong Hàn Quốc cấp học bổng cho các em.

 1. Thời gian.
 • Thời gian nhận bài luận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 06 năm 2020. Viện sẽ không tiếp nhận bài sau ngày 22/06/2020;
 • Thời gian phỏng vấn: Ngày 25 tháng 06 năm 2020;
 • Công bố kết quả: Ngày 30/06/2020.

Chi tiết sinh viên liên hệ Ms. Quế Anh 0879.570.424