Thông báo tuyển sinh đại học ngành Quản trị và Kinh doanh vận tải chương trình liên kết đào tạo với Trường ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc